qui som Entitats Agenda Noticies Contacta

Ya s'han llançat els cursos de formacio oferits en el Centre Cultural La Llar d'Alfafar, organisats per La Plataforma, el Rogle de Cultura Valenciana Constanti Llombart i el departament d'economia d'ARV; tots ells en coordinacio baix el paraigües d'Accio Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia, ARV.

Enguany, com s'aprecia en els sis cursos ofertats, destaca l'orientacio "util" de cara a la situacio social actual de crisis i globalisacio; centrant la majoria dels cursos en el aprenentage d'idiomes i recursos laborals per a poder trobar faena o montar-te un negoci de la manera mes efectiva i rapida.

Els dies i horaris definitius se decidiran en base al numero de inscrits per curs; els que apareixen en el cartell son orientatius. Ademes, els cursos podran fer-se online, per mig de videoconferencies en directe per a tots aquells que ho soliciten.

Els interessats poden posar-se en contacte en Accio Regne de Valencia, a on els facilitaran tota la informacio necesaria de cada curs: programacio, horaris, temari, preu (al que corresponga), ficha d'inscripcio, etc... des d'esta direccio de correu: info@acciorv.com