qui som Entitats Agenda Noticies Contacta

ENTREGA I PREMI "MANOLO SOLER I BAHILO"
AL PATRIOTISME VALENCIÀ

Estimats amics i amigues:

En una data tan especial, hem volgut tambe, fer homenaGe al nostre amic, companyo i mestre Manolo Soler i Bahilo, per aixo des de ARV hem creat un premi que du el seu nom i que està dedicat al “Patriotisme Valencià” que ell mos va demostrar tantes voltes.

Pot ser que hajam tardat massa temps en otorgar-lo i, entre unes atres coses, te demanem disculpes Manolo, pero ni tots junts, som capaços de rendir ni un 25% de la capacitat que tu tenies.

Este premi, per a mosatros, te un significat especial puix, a banda del patriotisme, hem valorat tambe, els valors que Manolo tenia, com: la fidelitat, generositat, altruisme, bonhomía, humiltat, i la veritat es que enguany no mos ha costat gens trobar una persona mereixedora d'este guardo.

Aixina ho ha decidit per unanimitat la Junta de ARV i aixina va manifestar Manolo la seua admiracio pel premiat: “ Xavi, es especial, com es banya”

Per a mosatros otorgar este premi es tan important com un Goya, Cesar o Oscar ho son en el cine, es lo mes, que te donen un “Manolo Soler”; per aixo nos reservem otorgar-lo quan considere la Junta que n'hi ha un home, dona o associacio que siga mereixedor d'este premi.

El valencianisme es una llarga carrera, de sacrifici, inquietuts i a voltes de colps agres, que es facil que te conviden a deixar-lo.

Quan trobes una persona com el premiat, en el seu vagage valencianiste i personal no trobes dubtes de la seua valia.

Senyores i senyors sobren mes paraules.

Es per a mi un inconmensurable honor i motiu d'orgull, fer entrega del Premi “Manolo Soler i Bahilo al Patriotisme Valencià” , a l'ilustre valencianiste i excelent persona,

Senyor En Juli Moreno.

Xavier Robles

President d'accio cultural, social i económica del Regne de Valencia
En el Puig de Santa Maria, a 6 de Març del 2011