qui som Entitats Agenda Noticies Contacta

I Concurs de cartells per al Dia Nacional Valencià, 9 d'Octubre de 2010.
Convoca i organisa l'associacio Accio Cultural Social i Economica del Regne de Valencia [ARV].

1. Podran participar totes les persones que ho desigen, siga quina siga la seua nacionalitat o residencia.

Les obres presentades, un maxim de dos per autor, hauran de ser originals i inedites, i que no hagen segut premiades en cap atre concurs. En ningun cas i baix ninguna circumstancia podran incloure copia o plagi d'escenes fotografiques, cartells o dibuixos ya publicats en un atre mig, soport o forma.

2. En els cartells haura d'apareixer lo següent:

a) El text: 9 d'Octubre, Dia Nacional Valencià, 2010.
b) Un espai reservat per a la colocacio del logo de ARV, i els que esta entitat decidixca.

3. La tecnica i colors a utilisar seran lliures, sempre que no existixca dificultat per a la seua reproduccio. No es podran utilisar tintes especials, com puguen ser el dorat, platejat, etc.

4. El tamany del cartell presentat sera el d'un DIN A3 (297x420mm), a poder ser anira montat sobre un soport rigit (bastidor, carto ploma o similar), sense cap moldura, ni margens de cap classe, preparat per a poder ser expost.

5. El terme i lloc de presentacio de les obres sera:
a) Per correu postal, podran arribar entre el 1 de juny i fins el 1 de setembre de 2010, a l'Apartat de Correus 527, 46002 de Valencia ciutat, o
b) Entrega personal en la seu de ARV –La Llar-, Av. Menéndez y Pelayo 10 i 12, d'Alfafar (CP. 46910), entre el 6 i el 10 de setembre, de 18:30 i les 20:30 hores

6. Les obres hauran de ser presentades de la següent manera:
L'obra anira dins d'un sobre tancat, en el qual no deura d'apareixer cap senya personal, unicament el següent text “I concurs de cartells 9 d'octubre 2010”, acompanyat d'un lema o seudonim. Dins d'est anira, ademes del cartell en el format indicat, un CD en l'obra en format digital en alta resolucio per a poder imprimir-lo en DIN A2 (tiff, freehand, illustrator…) i un atre sobre tancat i identificat en el mateix lema/seudonim, que contindra les senyes de l'autor (nom, llinages, domicili, DNI, telefon i correu electronic).

7. Tots els cartells presentats quedaran en poder de ARV, que se'ls podra reservar durant un any, i en els quals ARV podra efectuar les exposicions publiques i privades que estime oportunes, aixina com les publicacions, i/o reproduccions en qualsevol soport material o digital. Una vegada passat este periodo els autors de les obres no premiades podran retirar-les.

8. S'establix un premi en metalic de 300,00 euros, i ARV es reserva otorgar la mencio o mencions d'honor que considere.

9. El cartell premiat sera l'utilisat per a donar difusio a la festa dels valencians (9 d'Octubre) per les vies que ARV estime oportunes i en colaboracio de totes les associacions que integren ARV. Per tant, ARV, se reserva tots els drets de reproduccio, distribucio i comunicacio publiques.

10. ARV no admetrà aquells cartells que considere incomplixen alguna de les normes establides en les presents bases.

11. Per a l'eleccio dels guanyadors ARV designarà un jurat conformat per persones de reconegut prestigi dins del sector publicitari i artistic, ademes dels membres de la Junta de ARV que esta estime oportuns. La decisio del jurat sera inapelable.

12. El fallo del jurat se fara public el 15 de setembre de 2010. Els resultats es podran vore en qualsevol de les següents pagines electroniques: www.pjvalencianista.org, www.acciorv.com, www.empresarisva.com. Al guanyador se li comunicarà el resultat per via telefonica.

13. El fet de participar en este concurs supon la total acceptacio d'estes bases.